Informatie en Technologiemanagement

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Informatie en Technologiemanagement
ArchiMate-element Informatie en Technologiemanagement
Contextdiagram
Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie en Technologieman- agement Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebehee- r Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau. (BusinessFunction) Informatiemana- gement Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. (BusinessFunction) Gegevensbehee- r Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuuront- wikkeling Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbeh- eer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurbe- heer Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. (BusinessFunction) Informatiebevei- liging CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:38:43 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:38:43 CEST