Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Vraagprognotisering

ArchiMate-element Vraagprognotisering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-28efc0f2-b750-7d32-70b9-ce9d8c929352
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Vraagprognotisering
Documentatie  : Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning).
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :