Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderwijsplanning

ArchiMate-element Onderwijsplanning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-48b5a514-e222-390f-9bce-b3d25d4c5e1b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijsplanning
Documentatie  : Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen. (BusinessFunction) Onderwijsplann- ing De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids. (BusinessFunction) Onderwijsadmi- nistratie Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning). (BusinessFunction) Vraagprognotis- ering Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden. (BusinessFunction) Lesgroepvormin- g Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplanni- ng Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsinschrijvin- g Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsonder- steuning Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidinschrijving Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactivi- teitenplanning CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 16-09-2019 01:29:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 01:29:19 CEST