Inzet en middelenplanning

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Inzet en middelenplanning
ArchiMate-element Inzet en middelenplanning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-7a41440a-9ce1-a6cb-2827-7d48184cbce5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Inzet en middelenplanning
Documentatie  : Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplann- ing Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Het beheren van gegevens over medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetgegevens- beheer Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen. (BusinessFunction) Onderwijsplan- ning Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetplannings- functie Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 04-03-2022 23:41:48 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 23:41:48 CET