Inzet en middelenplanning

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Inzet en middelenplanning
ArchiMate-element Inzet en middelenplanning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-7a41440a-9ce1-a6cb-2827-7d48184cbce5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Inzet en middelenplanning
Documentatie  : Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplann- ing Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Het beheren van gegevens over medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetgegevens- beheer Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen. (BusinessFunction) Onderwijsplan- ning Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetplannings- functie De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:40:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:45 CEST