Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Overige externe rapportages

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Overige externe rapportages
ArchiMate-element Overige externe rapportages
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-958d4e7e-6a88-7d0c-bf61-e4fe1964a072
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Overige externe rapportages
Documentatie  : Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :