Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Voorbereiden veranderingen

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Voorbereiden veranderingen
ArchiMate-element Voorbereiden veranderingen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-c9f6d2d9-ec15-87d1-ae94-30beabafbd03
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Voorbereiden veranderingen
Documentatie  : Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering.
Domein  : Sturing
Trigger  : Door te voeren veranderingsinitiatieven worden voorbereid ter uitvoering.
Preconditie  : Beleid is bekend (voor betreffende beleidsterreinen). Veranderingsinitiatieven zijn gedefinieerd.
Postconditie  : De trajecten (programma’s, projecten, acties) om gedefinieerde veranderingen door te voeren zijn georganiseerd.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :