Bedrijfsobjecten sturing

Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden. (BusinessObject) Begroting Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgangspunt De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship meet AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt bijgesteld obv AssociationRelationship is gebaseerd op Deze svg is op 05-04-2024 12:48:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:48:33 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

NaamDefinitie
ArchitectuurDe eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken.
BeleidsuitgangspuntEen gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.
DoelstellingEen toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen.
IndicatorVariabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren.
InstellingEen organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert.
OrganisatieonderdeelEen onderdeel van een organisatie.
PlanEen beschrijving van uit te voeren activiteiten.
ProductportfolioHet aanbod van producten en diensten van een instelling op het gebied van onderwijs, onderzoek en overige.
ProgrammaEen tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen.
ProjectGeheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.
ResultaatHet resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren.