Disseminatiecreatie

ArchiMate-element Disseminatiecreatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-2ec266a1-4ef3-4b74-2801-73191e903df4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Disseminatiecreatie
Documentatie  : Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Disseminatiecr- eatie Beoordeling van een onderzoeks(tussen)resultaat en/of disseminatie. (BusinessObject) Review Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het zodanig uitwerken van onderzoeks(tussen)resultaten dat ze als disseminatie beschikbaar gesteld kunnen worden. (BusinessProcess) Voorbereiden disseminatie Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact Het aan een breder publiek beschikbaar stellen van resultaten uit een onderzoek (BusinessFunction) Onderzoeksdi- sseminatie Het beschikbaar stellen en ontsluiten van onderzoeksgegevens. (BusinessProcess) Dissemineren onderzoeksge- gevens Het beschikbaar stellen en ontsluiten van andere onderzoeksresultaten dan onderzoeksgegevens. (BusinessProcess) Dissemineren andere onderzoeksres- ultaten Het bepalen van het juiste medium om onderzoeksresultaten te dissemineren. (BusinessProcess) Bepalen geschikt disseminatiem- edium AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 22-04-2023 00:41:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:41:38 CEST