Implementeren verbeteringen

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Implementeren verbeteringen
ArchiMate-element Implementeren verbeteringen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-8923cdd8-8537-f279-1c1e-edb61306cde1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Implementeren verbeteringen
Documentatie  : Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering.
Domein  : Sturing
Trigger  : Er zijn besluiten genomen over te implementeren verbeteringen in en optimalisatie van de huidige situatie.
Preconditie  : Door te voeren verbeteringen zijn gedefinieerd en geprioriteerd.
Postconditie  : Voorgenomen verbeteringen zijn doorgevoerd en de huidige situatie is verder geoptimaliseerd. De werking en de prestatie in de verbeterde situatie worden gemonitord.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering. (BusinessProcess) Implementere- n verbeteringen Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Verbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie. (BusinessProcess) Doorvoeren verbeteringen Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurb- eheer Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestellen Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance- management Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebeh- eer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:41:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:41:15 CEST