Onderwijseenheiduitvoering

(Doorverwezen vanaf Onderwijseenheiduitvoering)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Onderwijseenheiduitvoering
ArchiMate-element Onderwijseenheiduitvoering
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-8a84d2dd-f8b3-d372-2c7e-f63b1b6f65dd
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijseenheiduitvoering
Documentatie  : Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : openbaar
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseen- heiduitvoering Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaan- bodgegevens- beheer Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidinschrijving Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactiv- iteitenplanning Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseen- heiddeelname Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidevaluatie Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseen- heid AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship wordt ingepland in AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 06-04-2024 00:39:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:11 CEST