Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Interne rapportages

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Interne rapportages
ArchiMate-element Interne rapportages
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-78c37269-01f5-3af0-faf8-192039c91ab4
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Interne rapportages
Documentatie  : Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :