Onderwijseenheiduitvoering

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Onderwijseenheiduitvoering
ArchiMate-element Onderwijseenheiduitvoering
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-8a84d2dd-f8b3-d372-2c7e-f63b1b6f65dd
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijseenheiduitvoering
Documentatie  : Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : openbaar
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseenh- eiduitvoering Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidinschrijving Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsonder- steuning Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidevaluatie Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactivi- teitenplanning Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaanb- odgegevensbeh- eer Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseenh- eiddeelname Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenh- eid Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactivi- teit AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt ingepland in Deze svg is op 09-10-2020 10:34:38 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:34:38 CEST