Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksopzet

ArchiMate-element Onderzoeksopzet
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-996d2887-e698-072a-ddcf-bfe107ba6a00
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoeksopzet
Documentatie  : Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd.
Domein  : Onderzoek
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :