Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksopzetontwikkeling

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderzoeksopzetontwikkeling
ArchiMate-element Onderzoeksopzetontwikkeling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-996d2887-e698-072a-ddcf-bfe107ba6a00
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksopzetontwikkeling
Documentatie  : Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd. (BusinessFunction) Onderzoeksopz- etontwikkeling Het identificeren van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek. (BusinessProcess) Identificeren bronnen Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren (BusinessFunction) Onderzoeksont- wikkeling Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek. (BusinessProcess) Ontwikkelen onderzoeksinstr- umenten Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden. (BusinessProcess) Ontwikkelen onderzoeksopze- t De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksmet- hode Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken. (ApplicationFunction) Clinical Trial Management functie Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproj- ect De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopz- et Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksplan- ningsfunctie AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 16-09-2019 02:33:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 02:33:28 CEST