Eigenschap:CustomProperties

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
Domein  +, Type  +, Trigger  +,
Domein  +, Synoniemen  +, Gegevenstype  +,
A
Domein  +, Type  +
Externe informatie  +, Domein  +, Bouwsteen  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +, Trigger  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Synoniemen  +, Type  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Trigger  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Trigger  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Trigger  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Synoniemen  +, Type  +,
Domein  +, Synoniemen  +, Gegevenstype  +,