Eigenschap:Domein

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Het domein of de domeinen waarop het onderwerp betrekking heeft.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
A
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Onderwijsondersteuning  +
Onderzoeksondersteuning  +
Sturing  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Applicatieplatform  +
Bedrijfsvoering  +