Onderwijsuitvoeringsevaluatie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderwijsuitvoeringsevaluatie
ArchiMate-element Onderwijsuitvoeringsevaluatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-2c06922f-d7fd-0d4c-c942-d9dfc5a9cf4b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijsuitvoeringsevaluatie
Documentatie  : Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid.
Domein  : Onderwijs
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsevaluatie Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenh- eid Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten (incl. stage- en afstudeerbegeleiding). (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- ering AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R CompositionRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:30:10 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:30:10 CEST