Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Item

ArchiMate-element Item
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-8a1c57e9-1d91-91ad-eaf4-5a9e2439f285
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Item
Documentatie  : Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie.
Domein  : Informatieontsluiting
Synoniemen  : Exemplaar
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : openbaar
Toelichting BIV-classificatie  : Bevat alleen de metadata en niet het item zelf.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :