Informatieonsluiting

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Groupings > Informatieonsluiting
Contextdiagram
Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonsl- uiting Een systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden. (ApplicationComponent) Wetenschapp- elijke zoekmachine Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Een systeem dat identificaties van objecten (zoals publicaties en onderzoeksgegevens) toewijst en beheert. (ApplicationComponent) Objectidentific- atiesysteem Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksys- teem Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoor- levering Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Een systeem dat het langdurig preserveren van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) E-Depot AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:42:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:42:09 CEST