Informatieonsluiting

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Groupings > Informatieonsluiting
Contextdiagram
Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonslu- iting Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksyste- em Een systeem dat het langdurig preserveren van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) E-Depot Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoorl- evering Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Een systeem dat identificaties van objecten (zoals publicaties en onderzoeksgegevens) toewijst en beheert. (ApplicationComponent) Objectidentifica- tiesysteem Een systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden. (ApplicationComponent) Wetenschappeli- jke zoekmachine Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:35:05 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:35:05 CEST