Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Formatieplanning

ArchiMate-element Formatieplanning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-27663e68-0e27-c4c2-478c-e273d426ca60
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Formatieplanning
Documentatie  : Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :