Deelnemermatching

ArchiMate-element Deelnemermatching
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-66d16335-1eb4-18a5-5cc4-6a203c523352
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Deelnemermatching
Documentatie  : Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemermat- ching Het verwerken van de aanmelding van een deelnemer en verzoek om uit te schrijven van een deelnemer. (BusinessFunction) Inschrijving Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijff- unctie Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsover- eenkomst Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding. (BusinessProcess) Inschrijven voor opleiding CompositionRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 15:07:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:07:21 CEST