Deelnemermatching

ArchiMate-element Deelnemermatching
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-66d16335-1eb4-18a5-5cc4-6a203c523352
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Deelnemermatching
Documentatie  : Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemerma- tching Het verwerken van de aanmelding van een deelnemer en verzoek om uit te schrijven van een deelnemer. (BusinessFunction) Inschrijving Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding. (BusinessProcess) Inschrijven voor opleiding Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijf- functie Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsover- eenkomst Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor CompositionRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 13:32:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:32:00 CEST