Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Crediteurenbeheer

ArchiMate-element Crediteurenbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-7ce51830-9715-3298-7adb-7287b60e2e57
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Crediteurenbeheer
Documentatie  : Het verwerken van inkomende facturen.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbeh- eer Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/cont- inue verzoeken De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekkin- g Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgegev- ensbeheer Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een individu of organisatie die een vordering heeft bij de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan de instelling. In de praktijk meestal een leverancier of opdractnemer. (BusinessObject) Crediteur AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 14-10-2018 15:54:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 15:54:48 CEST