Crediteurenbeheer

ArchiMate-element Crediteurenbeheer
Contextdiagram
Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/con- tinue verzoeken De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekki- ng Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgege- vensbeheer Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een individu of organisatie die een vordering heeft bij de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan de instelling. In de praktijk meestal een leverancier of opdractnemer. (BusinessObject) Crediteur AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 20-04-2023 15:15:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 15:15:13 CEST