Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Salarisverwerkingsfunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationFunctions > Salarisverwerkingsfunctie
ArchiMate-element Salarisverwerkingsfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-19effddf-9155-4a7b-6c8a-169279451918
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Salarisverwerkingsfunctie
Documentatie  : Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerki- ngsfunctie Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieond- erdeel Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekkin- g Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur. (BusinessObject) Uitgaande betaling Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Salarisverwerki- ngssysteem Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 15-09-2019 19:04:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 15-09-2019 19:04:29 CEST