Enterprise governance

(Doorverwezen vanaf Enterprise governance)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Enterprise governance
ArchiMate-element Enterprise governance
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-44ca87f5-59d1-95a4-cf42-5fc69424b9bb
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Enterprise governance
Documentatie  : Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd. (BusinessProcess) Monitoren en evalueren beleidsuitvoeri- ng Afleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders. (BusinessProcess) Verantwoorde- n beleid Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en governance Het definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsident- iteit Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsplan Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording. (BusinessProcess) Ontwikkelen beleid Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgan- gspunt Het ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek). (BusinessProcess) Ontwikkelen business modellen Het definiëren van beleid voor een beleidsterrein op basis van de beleidsanalyse. (BusinessProcess) Definiëren beleid Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid. (BusinessProcess) Definiëren veranderingsin- itiatieven AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:37:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:37:44 CEST