Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Gebouwbeheer

ArchiMate-element Gebouwbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-372c488a-29f1-df70-6bbf-67092fc237f6
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Gebouwbeheer
Documentatie  : Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessProcess) Instandhouden middelen Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair management Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Het ondersteunen van het beheer van gebouwen (ApplicationFunction) Gebouwbeheerf- unctie Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) Configuratie item AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 14-10-2018 15:55:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 15:55:53 CEST