Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 50 pages using this property.
(
Het (her)gebruiken van onderzoeksgegevens in de uitvoering van een onderzoek.  +
Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie.  +
A
Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd.  +
Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen  +
Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt.  +
Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct.  +
Het aanvragen van de benodigde vergunningen om een bepaald onderzoek uit te mogen voeren.  +
Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie.  +
Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie.  +
Het beheren van gegevens over activa  +
Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.  +
Het direct te woord staan van iemand binnen of buiten de organisatie en ervoor zorgen dat zijn of haar vraag of verzoek wordt afgehandeld.  +
Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen.  +
Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling.  +
Het onderwijskundig en logistiek afsluiten van een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving.  +
Het onderhouden van contacten met alumni.  +
Een deelnemer die gediplomeerd is.  +
Het uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is.  +
Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.  +
Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.  +
Ondersteunt het virtualiseren van applicaties  +
Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.  +
Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.  +
Ondersteunt het uitvoeren van softwarecomponenten op een transactionele, veilige en schaalbare wijze.  +
Het helpen van deelnemers bij het vinden van een baan.  +
De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken.  +
Het ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuur  +
Een systeem die het modelleren en beheren van de enterprise-architectuur ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het modelleren van de enterprise-architectuur  +
Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens  +
Het op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten.  +
Het ondersteunen van het archiveren van documenten en records  +
Het beheren van gegevens over auteurs van werken  +
Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken  +
Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert.  +
Een systeem dat in staat is gebruikers te authenticeren en grofmazig te autoriseren.  +
Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst.  +
Het beheren van gegevens over autorisaties  +
B
Een systeem dat bericht-gebaseerde integratie met externe partijen ondersteunt.  +
Een systeem dat het uitvoeren van (bedrijfs)processen ondersteunt.  +
Het ondersteunen van de uitvoering van (bedrijfs)processen  +
Het beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen  +
Een systeem dat gegevens verzamelt over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen.  +
Een gewenste eigenschap van de organisatie.  +
Het zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten.  +
Het domein betreffende Bedrijfsvoering  +
Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn.  +
Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden.  +
Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten.  +