Eigenschap:CustomProperties

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 50 pages using this property.
B
Beschrijving  +, Domein  +, Trigger  +,
Beschrijving  +, Domein  +, Trigger  +,
Domein  +, Type  +, Trigger  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Synoniemen  +, Type  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Synoniemen  +, Type  +,
Domein  +, Type  +, Trigger  +,
Domein  +, Type  +, Trigger  +,
Domein  +, Type  +, Trigger  +,
Voorbeelden  +, Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Voorbeelden  +, Domein  +, Type  +
Type  +
Externe informatie  +, Domein  +, Bouwsteen  +,
Domein  +, Type  +
Externe informatie  +, Domein  +, Bouwsteen  +,
Domein  +, Type  +
C
Externe informatie  +, Domein  +, Bouwsteen  +,
Domein  +, Synoniemen  +, Gegevenstype  +,
Domein  +, Type  +
Externe informatie  +, Domein  +, Bouwsteen  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Synoniemen  +, Type  +,
Domein  +, Type  +
Type  +, Externe informatie  +
Externe informatie  +, Domein  +, Bouwsteen  +,
Domein  +, Synoniemen  +, Type  +,
Domein  +, Synoniemen  +, Type  +,
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Domein  +, Type  +
Externe informatie  +, Domein  +, Bouwsteen  +,
Type  +, Domein  +
Domein  +, Type  +