Eigenschap:Synoniemen

Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Synoniemen voor dit begrip
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
I
Onderwijsinstelling, School  +
Gebruiksartikel  +
Mens, Natuurlijk persoon  +
Leeractiviteit  +
Diploma, Verklaring, Kwalificatiedocument, Certificaat, Getuigschrift  +
Verzameling boekingsregels  +
Ontvangst  +
Examenproduct  +
Issue, Servicerequest  +
Norm, Prestatiedoelstelling, Key performance indicator, Prestatie-indicator  +
Contactmoment  +
Leerobject, Lesmateriaal, Leermateriaal, Onderwijsinhoud  +
Afstudeeractiviteit  +
Afstudeeropdracht, Stageplaats, Afstudeerplaats, BPV-plaats  +
Aanstelling, Werkrelatie, Dienstverband  +
Betaling  +
Beoordeling, Studieresultaat  +
Onderzoeksdata  +
Overeenkomst  +