Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Applicatiefuncties Sturing

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing
Applicatiefuncties Sturing
Het ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurbeheerfu- nctie De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het ondersteunen van het modelleren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurmodelleri- ngsfunctie Het ondersteunen van processen om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten (ApplicationFunction) Compliancybewaking- sfunctie Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgangspunt Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Integrale veiligheidsbewaking Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement (ApplicationFunction) Kwaliteitsmanageme- ntfunctie Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsmanageme- nt Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefunctie Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportages Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie. (BusinessFunction) Jaarverslaglegging Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Overige externe rapportages Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancemanage- ment Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanagement Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen (ApplicationFunction) Portfoliomanagement- functie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's (ApplicationFunction) Programmamanagem- entfunctie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten (ApplicationFunction) Projectmanagementf- unctie Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfoliomanag- ement Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmamanagem- ent Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:33:01 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:33:01 CEST
Legenda


Originele kleuren
Domein
   
   
   
Synoniemen
   
   
Type
   
   
   
Gegevenscategorie
   
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
   
   
Integriteit
   
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
   
   
Gegevenstype
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Applicatiefuncties Sturing
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-73a2be05-5478-6137-eda0-72917101dcd8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Applicatiefuncties Sturing
Elementen  : 
Relaties  :