Eigenschap:Gegevenscategorie

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
richting, gebeurtenis, product, partij, overeenkomst, middel
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Dropdown
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
A
middel  +
partij  +
middel  +
middel  +
richting  +
B
richting  +
gebeurtenis  +
richting  +
gebeurtenis  +
C
gebeurtenis  +
partij  +
gebeurtenis  +
D
middel  +
partij  +
gebeurtenis  +
partij  +
product  +
Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "richting", "gebeurtenis", "product", "partij", "overeenkomst", "middel" ] } }