Eigenschap:Vertrouwelijkheid

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
openbaar, laag, middel, hoog
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Dropdown
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
D
laag  +
E
openbaar  +
F
G
laag  +
I
laag  +
laag  +
laag  +
laag  +
openbaar  +
J
laag  +
K
laag  +
L
laag  +
Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "openbaar", "laag", "middel", "hoog" ] } }