Eigenschap:Synoniemen

Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Synoniemen voor dit begrip
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
I
Klas  +
Beoordeling, Studieresultaat, Studie eindresultaat, Uitslag examen  +
Opleidingscompetentie  +
Onderzoeksactiviteit  +
Projectgroep  +
Patent  +
Middleware  +
Faciliteit, Server, Machine  +
Lokaal  +
Scriptie, Verslag, Werkstuk, Bewijsstuk  +
Niet-natuurlijk persoon  +
Student, Cursist, Lerende, Leerling, Onderwijsvolger  +
Applicatiecomponent  +
Arrangement  +
Pand  +
Summatieve toets, Assessment, Tentamen  +
Exemplaar  +
Afstudeerorganisatie, Stagebedrijf, Afstudeerbedrijf, BPV-bedrijf  +
Requirement  +
Publicatie  +