Organisatie

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 13 sep 2018 om 14:59 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.xml-20180913145520)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-element Organisatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-3654f042-5323-a6ee-5583-de841650f0e2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Organisatie
Documentatie  : Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Niet-natuurlijk persoon
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatievers- trekking Een organisatie die samen met andere onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers een bepaald onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekspa- rtner Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgege- vensbeheer Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksre- gistratiefunctie Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeve- nsbeheer Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsover- eenkomst Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekki- ng Het beheren van gegevens over debiteuren (ApplicationFunction) Debiteurgegev- ensbeheer Het beheren van gegevens over facturen (ApplicationFunction) Factuurgegev- ensbeheer Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners. (BusinessFunction) Relatiebeheer Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisa- tie Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieon- derdeel Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers. (BusinessFunction) Marktbewerkin- g Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgege- vensbeheer Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep. (BusinessFunction) Marktonderzo- ek Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen. (BusinessFunction) Contactbeheer AggregationRelationship AssociationRelationship heeft SpecializationRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship heeft AssociationRelationship verzorgt onderwijs aan AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is contractant in AssociationRelationship heeft AssociationRelationship bij AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship heeft medewerker SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:39:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:07 CEST