Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Postconditie

ArchiMate-eigenschapdefinitie Postconditie
Eigenschapdefinitie-id  : Id-66596ed3-be30-7547-ffd7-cb552660bda7
ArchiMate-model  : HORA 2
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • De vraag of het verzoek is afgehandeld. (1)
 • Er zijn onderzoeksresultaten gepubliceerd en geborgd. (1)
 • Het te voeren beleid is vastgesteld. Beleidsuitvoering vindt plaats en er vindt periodieke monitoring, toetsing, evaluatie en bijsturing plaats van het te voeren beleid. (1)
 • De business modellen voor onderwijs en onderzoek zijn vastgesteld. (1)
 • De instellingsidentiteit is vastgesteld en er vindt periodieke evaluatie en bijsturing plaats van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Informatie over interne en externe ontwikkelingen zijn bekend. (1)
 • Meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode zijn vastgesteld, besturing is ingeregeld en er vindt periodieke evaluatie en bijsturing plaats van bereikte resulaten. (1)
 • Er is een onderzoeksmogelijkheid geïdentificeerd. (1)
 • De opleiding is ontwikkeld en kan ingepland worden. (1)
 • Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar de markt gebracht en worden uitgebaat. (1)
 • De deelnemer heeft onderwijsactiviteiten uitgevoerd. (1)
 • De beleidsanalyse is uitgevoerd, afgestemd en beschikbaar. (1)
 • Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar. (1)
 • Over het gevoerde beleid is verantwoording afgelegd aan interne en externe stakeholders. (1)
 • Alle activiteiten, mensen en middelen zijn ingepland en het rooster is gecommuniceerd. (1)
 • De trajecten (programma’s, projecten, acties) om gedefinieerde veranderingen door te voeren zijn georganiseerd. (1)
 • Potentiële deelnemers zijn benaderd voor en geïnformeerd over de opleidingen. (1)
 • Van de beleidsuitvoering zijn status en resultaten getoetst met het beleidsplan en wordt zonodig bijgestuurd. (1)
 • Ideeën en voorstellen voor verbetering zijn bekend. (1)
 • Het periodiek voorkomende verzoek is afgehandeld. (1)
 • De veranderingen die voortkomen uit voorgenomen beleid zijn doorgevoerd, geborgd en geëvalueerd. (1)
Gebruikt door  :