Relatie tussen applicatiecomponenten en bedrijfsobjecten

De relatie tussen applicatiecomponenten en bedrijfsobjecten is een indirecte relatie die loopt via de aan de applicatiecomponent toegewezen applicatiefunctie(s). De applicatiefunctie die het bedrijfsobject beheert is de functie waar de Create, Read, Update en Delete (CRUD) acties plaatsvinden op het bedrijfsobject. De applicatiefunctie die het bedrijfsobject benadert doet alleen de Read actie. In sommige gevallen is het niet uit te sluiten dat er CRUD acties plaatsvinden op attributen van het object in de benaderende applicatiefunctie. In dit geval moeten afspraken gemaakt worden, dit kan in de vorm van een architectuurprincipe of een werkafspraak.

ApplicatiecomponentApplicatiefunctieBeheertBenadert
AanbestedingssysteemAanbestedingsfunctieBedrijfseis
Leverancier
ArchitectuurbeheersysteemArchitectuurbeheerfunctie
Architectuurmodelleringsfunctie
Architectuur
AuteuridentificatiesysteemAuteurgegevensbeheer
Auteuridentificatiefunctie
Deelnemer
Medewerker
BPM systeemBPM-functie
Basisregistratie hoger onderwijsBasisgegevensbeheer hoger onderwijsDeelnemer
Onderwijsovereenkomst
BetaalsysteemBetaalfunctieInkomende betaling
BibliotheeksysteemBibliotheekgegevensbeheerExpressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Deelnemer
Inkomende betaling
Kostenplaats
Medewerker
Vordering
CRM systeemCampagnegegevensbeheer
Contactengegevensbeheer
Relatiegegevensbeheer
Campagne
Contact
Alumnus
Individu
Organisatie
Prospect
Deelnemer
Leverancier
Medewerker
Stageorganisatie
Clinical Trial Management SysteemClinical Trial Management-functie(Wetenschappelijk) onderzoekOnderzoeksopzet
Compute solutionComputefunctie
Datastagingfunctie
Onderzoeksgegevens
Corporate LMSCorporate LMS-functieLeermateriaal
Medewerker
Data cleansing toolData cleansing-functieOnderzoeksgegevens
Data ingestion toolData ingestionfunctie
Loggingfunctie
Digitaal portfoliosysteemDigitaalportfoliofunctieWerkproductDeelnemer
Examenprogramma
Digitaal toetssysteemToetsbeoordelingsfunctie
Toetsuitvoeringsfunctie
Toetsvoorbereidingsfunctie
Toetsresultaat
Toetsactiviteit
Toetsmateriaal
Deelnemer
Medewerker
Onderwijseenheid
Toetsactiviteit
Toetsmateriaal
Toetsresultaat
Document management systeemArchiveringsfunctie
Documentmanagementfunctie
Waardedocument
Werkproduct
E-DepotPreserveringsfunctieDisseminatie
E-mail systeemE-mailfunctie
Educatieve applicatieLeermateriaalontsluitingLeermateriaal
EnquetesysteemEnqueteafnamefunctie
Enterprise outputmanagementsysteemDocumentgeneratiefunctie
EvenementensysteemEvenementgegevensbeheerEvenement
Extern handelsregister
Extern inschrijfsysteem
Extern onderzoeksportaal
Extern open onderwijsportaal
Extern uitwisselingssysteem
Externe bibliotheekcatalogus
Externe opleidingscatalogus
Facilitair systeemFaciliteitenbeheerfunctie
Gebouwbeheerfunctie
Goederenstroombeheerfunctie
Voorwerp
Gebouw
Ruimte
Medewerker
Financieel systeemActivagegevensbeheer
Begrotingsgegevensbeheer
Betalingsgegevensbeheer
Crediteurgegevensbeheer
Debiteurgegevensbeheer
Factuurgegevensbeheer
Grootboekgegevensbeheer
Vermogensgegevensbeheer
Activum
Inkomende betaling
Uitgaande betaling
Verplichting
Vordering
Journaalpost
Kostenplaats
Formatieplaats
Werkactiviteit
Deelnemer
Leverancier
Medewerker
Organisatie
FormulierengeneratorFormuliergenereerfunctie
GegevensanalysesysteemGegevensanalysefunctieOnderzoeksgegevens
GegevensvisualisatiesysteemGegevensvisualisatiefunctieOnderzoeksgegevens
Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeemCompliancybewakingsfunctieBedrijfseis
Beleidsuitgangspunt
IT management systeemIT-Systeembeheerfunctie
Informatiebeveiligingsfunctie
Apparaat
Applicatie
Systeemsoftware
Identity- en accessmanagementsysteemAutorisatiegegevensbeheer
Identiteitgegevensbeheer
Autorisatie
Digitale identiteit
Deelnemer
Medewerker
Informed Consent registratiesysteemInformed Consent gegevensbeheerOnderzoeksobject
InkoopsysteemContractbeheerfunctie
Leveranciersbeheerfunctie
Procurementfunctie
InkoopcontractMedewerker
Verplichting
Leverancier
Apparaat
Applicatie
Systeemsoftware
Voorwerp
InputmanagementsysteemDocumentconversiefunctie
Documentherkenningsfunctie
Documentindexatiefunctie
Documentscanningfunctie
Werkproduct
InzetplanningssysteemInzetgegevensbeheer
Inzetplanningsfunctie
Medewerker
Inzetplanning
Medewerker
Onderwijsactiviteit
Werkactiviteit
KaartbeheersysteemKaartbeheerfunctieMedewerker
Ruimte
KwaliteitsmanagementsysteemKwaliteitsmanagementfunctieDoelstelling
Indicator
Resultaat
Learning content management systeemLearning content managementfunctieLeermateriaal
Learning management systeemLearning managementfunctieDeelnemer
Examenprogramma
Leergroep
Leermateriaal
Lesgroep
Medewerker
Onderwijseenheid
Werkproduct
ManagementinformatiesysteemRapportagefunctieResultaatIndicator
NarrowcastingsysteemNarrowcastingfunctie
ObjectidentificatiesysteemObjectidentificatiefunctie
OfficesuiteDocumentbewerkingsfunctie
OnderzoeksdisseminatierepositoryOnderzoeksdisseminatiebeheerDisseminatie
OnderzoeksgegevensarchiefOnderzoeksgegevensarchiveringsfunctie
Onderzoeksgegevenspreservatiefunctie
Disseminatie
Onderzoeksgegevens
OnderzoeksgegevensbeheersysteemDatatransferfunctie
Loggingfunctie
Metadatabeheerfunctie
Onderzoekgegevensversioneringfunctie
Onderzoeksdatagovernancefunctie
Onderzoeksgegevensbeheerfunctie
OnderzoeksgegevensOnderzoeksgegevens
OnderzoeksinformatiesysteemOnderzoeksmanagementfunctie
Onderzoeksplanningsfunctie
Onderzoeksregistratiefunctie
Onderzoeksvergunningsverwervingsfunctie
(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksopzet
Onderzoeksproject
Onderzoekscollaboratie
Onderzoeksproject
Deelnemer
Medewerker
Organisatie
OnderzoeksmeetsysteemOnderzoeksgegevenscreatiefunctieOnderzoeksgegevens
OnderzoekssubsidieaanvraagsysteemOnderzoeksfinancieringfunctieOnderzoeksfinanciering
Subsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
Online kennisbankInformatievindfunctie
PersoneelssysteemBudgetgegevensbeheer
Formatieplaatsgegevensbeheer
Medewerkerbeoordelingsgegevensbeheer
Medewerkergegevensbeheer
Sollicitatiegegevensbeheer
Vacaturegegevensbeheer
Verlofgegevensbeheer
Ziektegegevensbeheer
Instelling
Organisatieonderdeel
Formatieplaats
Beoordeling
Medewerkercompetentie
Dienstbetrekking
Medewerker
PlagiaatdetectiesysteemPlagiaatdetectiefunctieWerkproduct
PortaalPortaalfunctie
Project Programma en Portfoliomanagement systeemPortfoliomanagementfunctie
Programmamanagementfunctie
Projectmanagementfunctie
WerkactiviteitMedewerker
PromotievolgysteemPromotievolgfunctie(Wetenschappelijk) onderzoek
Medewerker
Werkactiviteit
Research Data PlatformAnalytics-to-the-datafunctie
Catalogusfunctie
Datadiscoveryfunctie
Datatransferfunctie
Portaalfunctie
Onderzoeksgegevens
RoostersysteemRoosterconstructiefunctie
Roosterpublicatiefunctie
Roosterwijzigingsfunctie
RoosterDeelnemer
Deelnemeractiviteit
Inzetplanning
Lesgroep
Medewerker
Onderwijsactiviteit
Ruimte
Voorwerp
SalarisverwerkingssysteemDeclaratieverwerkingsfunctie
Salarisverwerkingsfunctie
Dienstbetrekking
Instelling
Journaalpost
Kostenplaats
Medewerker
Organisatieonderdeel
Uitgaande betaling
Verplichting
Werkactiviteit
SamenwerkingssysteemSamenwerkingsfunctie
ServicemanagementsysteemServicemanagementfunctieMelding
Werkorder
Configuratie-item
Software-ontwikkelomgevingSoftware-ontwerpfunctie
Softwarebeheerfunctie
Softwaredeploymentfunctie
Softwarerealisatiefunctie
Applicatie
StagesysteemStageplaatsmatchingfunctie
Stagetrajectgegevensbeheer
Stageactiviteit
Stageopdracht
Stageorganisatie
Deelnemer
Medewerker
StudentinformatiesysteemOnderwijsaanbodgegevensbeheer
Onderwijsplanningsfunctie
Studieinschrijffunctie
Studievolgfunctie
Minor
Onderwijseenheiddeelname
Onderwijseenheiduitvoering
Onderwijsprogramma
Opleiding
Deelnemeractiviteit
Leergroep
Lesgroep
Onderwijsactiviteit
Deelnemer
Examenprogramma
Onderwijsovereenkomst
Deelnemercompetentie
Onderwijseenheidresultaat
Toetsresultaat
Waardedocument
Rooster
Medewerker
Inkomende betaling
Prospect
Vordering
Leeractiviteit
TijdregistratiesysteemTijdregistratiefunctieWerkactiviteitMedewerker
Rooster
Unified Communications systeemCommunicatiefunctie
VideomanagementsysteemVideomanagementfunctieLeermateriaal
VideostreamingsysteemVideostreamingfunctieLeermateriaal
Virtual Research EnvironmentCompute & Data Staging
Data Cleansing Zone
Data Landing Zone
Data Sharing Zone
Datadiscoveryfunctie
Portaalfunctie
Research Playground
Vault
Onderzoeksgegevens
Web content management systeemWebcontentmanagementfunctie
Wetenschappelijke zoekmachineIndexatiefunctie
Wetenschappelijke zoekfunctie
Disseminatie
Expressie
Manifestatie
Werk
ZoekmachineZoekfunctie