Eigenschap:Label

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
(
(Her)gebruiken onderzoeksgegevens  +
(Wetenschappelijk) onderzoek  +
A
Aanbesteden  +
Aanbestedingsfunctie  +
Aanbestedingssysteem  +
Aanmeldingsregistratie  +
Aanvragen onderzoeksvergunningen  +
Accreditatie  +
Activabeheer  +
Activagegevensbeheer  +
Activum  +
Afhandelen contacten en meldingen  +
Afhandelen periodieke/continue verzoeken  +
Afhandeling bezwaren en beroepen  +
Afsluiten onderwijsperiode  +
Afvalbeheer  +
Alumnibeheer  +
Alumnus  +
Analytics-to-the-datafunctie  +
Apparaat  +
Applicatie  +
Applicatie virtualisatie platform  +
Applicatie-ontwikkeling  +
Applicatiebeheer  +
Applicatiefuncties Bedrijfsvoering  +
Applicatiefuncties Generieke applicaties  +
Applicatiefuncties Informatieontsluiting  +
Applicatiefuncties Onderwijs  +
Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning  +
Applicatiefuncties Onderzoek  +
Applicatiefuncties Onderzoek - VRE  +
Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning  +
Applicatiefuncties Sturing  +
Applicatiemodel  +
Applicatiemodel (afhankelijkheden)  +
Applicatiemodel (detail)  +
Applicatieplatformmodel  +
Applicatieserver  +
Arbeidsmarktbegeleiding  +
Architectuur  +
Architectuurbeheerfunctie  +
Architectuurbeheersysteem  +
Architectuurmodelleringsfunctie  +
Archiveren en preserveren onderzoeksgegevens  +
Archiveren onderzoeksresultaten  +
Archiveringsfunctie  +
Auteurgegevensbeheer  +
Auteuridentificatiefunctie  +
Auteuridentificatiesysteem  +
Authenticatie & Autorisatie  +
Authenticatie proxy  +
Autorisatie  +
Autorisatiegegevensbeheer  +
B
B2B Gateway  +
BPM systeem  +
BPM-functie  +
Basisgegevensbeheer hoger onderwijs  +
Basisregistratie hoger onderwijs  +
Bedrijfseis  +
Bedrijfsfunctiemodel  +
Bedrijfsfunctiemodel (detail)  +
Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting  +
Bedrijfsfuncties Onderwijs  +
Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning  +
Bedrijfsfuncties Onderzoek  +
Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning  +
Bedrijfsfuncties Sturing  +
Bedrijfsfuncties Valorisatie  +
Bedrijfshulpverlening  +
Bedrijfsprocesmodel  +
Bedrijfsprocessen Onderzoek  +
Bedrijfsprocessen Onderzoeksgegevenscyclus  +
Bedrijfsprocessen Sturing  +
Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie  +
Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig  +
Bedrijfsvoering  +
Begeleiden start-ups  +
Begroting  +
Begrotingsconstructie  +
Begrotingsgegevensbeheer  +
Beheren alumni  +
Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten  +
Beheren onderzoeksportfolio  +
Beleid en planvorming  +
Beleidsuitgangspunt  +
Beleidsvorming en evaluatie  +
Beoordeling  +
Bepalen geschikt disseminatiemedium  +
Bepalen onderzoeksimpact  +
Bepalen onderzoeksvoortgang  +
Bestandsbroker  +
Bestellen  +
Besturing  +
Besturingssysteem  +
Betaalfunctie  +
Betaalsysteem  +
Betalingen  +
Betalingsgegevensbeheer  +
Beveiliging  +
Bibliotheekgegevensbeheer  +
Bibliotheeksysteem  +
Bindend studieadvies  +
Budgetgegevensbeheer  +
C
CRM systeem  +
Campagne  +
Campagnegegevensbeheer  +
Catalogusfunctie  +
Cateringbeheer  +
Clinical Trial Management Systeem  +
Clinical Trial Management-functie  +
Collegiale toetsing  +
Communicatiefunctie  +
Communicatiemanagement  +
Competentie  +
Compliancebeheer  +
Compliancybewakingsfunctie  +
Compute & Data Staging  +
Compute solution  +
Computefunctie  +
Configuratie-item  +
Contact  +
Contactbeheer  +
Contactengegevensbeheer  +
Contactmanagement  +
Contractbeheer  +
Contractbeheerfunctie  +
Corporate LMS  +
Corporate LMS-functie  +
Crediteur  +
Crediteurenbeheer  +
Crediteurgegevensbeheer  +
Creëren nieuwe onderzoeksgegevens  +
D
Data Cleansing Zone  +
Data Landing Zone  +
Data Sharing Zone  +
Data cleansing tool  +
Data cleansing-functie  +
Data ingestion tool  +
Data ingestionfunctie  +
Data workflow automation (rule-based)  +
Databasemanagementsysteem  +
Datadiscoveryfunctie  +
Datadistributiesysteem  +
Dataset  +
Datastagingfunctie  +
Datatransferfunctie  +
Datatransport  +
Debiteur  +
Debiteurenbeheer  +
Debiteurgegevensbeheer  +
Declaratieverwerkingsfunctie  +
Deelnemer  +
Deelnemeractiviteit  +
Deelnemerbegeleiding  +
Deelnemercompetentie  +
Deelnemercounseling  +
Deelnemerherinschrijving  +
Deelnemerinschrijving  +
Deelnemermatching  +
Deelnemeruitschrijving  +
Deelnemerwerving  +
Definiëren beleid  +
Definiëren en prioriteren verbeteringen  +
Definiëren veranderingsinitiatieven  +
Derden  +
Desktop virtualisatie platform  +
Dienstbetrekking  +
Digitaal portfoliosysteem  +
Digitaal toetssysteem  +
Digitaalportfoliofunctie  +
Digitale identiteit  +
Diplomering  +
Directory (attributes database)  +
Disseminatie  +
Disseminatiecreatie  +
Disseminatiemedium  +
Disseminatiepolicy  +
Disseminatievorm  +
Dissemineren andere onderzoeksresultaten  +
Dissemineren onderzoeksgegevens  +
Document management systeem  +
Documentafhandeling en archivering  +
Documentbewerkingsfunctie  +
Documentconversiefunctie  +
Documentgeneratiefunctie  +
Documentherkenningsfunctie  +
Documentindexatiefunctie  +
Documentmanagementfunctie  +
Documentscanningfunctie  +
Doelstelling  +
Doet uitspraak over  +
Doorvoeren veranderingen  +
Doorvoeren verbeteringen  +
E
E-Depot  +
E-mail systeem  +
E-mailfunctie  +
ETL tool  +
Educatieve applicatie  +
Enqueteafnamefunctie  +
Enquetesysteem  +
Enterprise Service Bus  +
Enterprise architectuur  +
Enterprise governance  +
Enterprise outputmanagementsysteem  +
Enterprise risicomanagement  +
Evalueren veranderingen  +
Evalueren verbeteringen  +
Evenement  +
Evenementensysteem  +
Evenementgegevensbeheer  +
Examenprogramma  +
Examineren  +
Expressie  +
Extern handelsregister  +
Extern inschrijfsysteem  +
Extern onderzoeksportaal  +
Extern open onderwijsportaal  +
Extern uitwisselingssysteem  +
Externe bibliotheekcatalogus  +
Externe communicatie  +
Externe medewerker  +
Externe opleidingscatalogus  +
F
Facilitair management  +
Facilitair systeem  +
Faciliteitenbeheerfunctie  +
Faciliteren promotie  +
Facturering  +
Factuurgegevensbeheer  +
Financieel management  +
Financieel systeem  +
Financieringsondersteuning  +
Financieringswerving  +
Formatieplaats  +
Formatieplaatsgegevensbeheer  +
Formatieplanning  +
Formulierengenerator  +
Formuliergenereerfunctie  +
Functioneel beheer  +
G
Gebouw  +
Gebouwbeheer  +
Gebouwbeheerfunctie  +
Gebouwbeveiliging  +
Gegevensanalysefunctie  +
Gegevensanalysesysteem  +
Gegevensbeheer  +
Gegevensbeheer  +
Gegevenscollectie  +
Gegevensuitwisseling  +
Gegevensverwerking en -analyse  +
Gegevensvisualisatiefunctie  +
Gegevensvisualisatiesysteem  +
Generieke Applicaties  +
Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem  +
Goederenafhandeling  +
Goederenstroombeheerfunctie  +
Grootboekbeheer  +
Grootboekgegevensbeheer  +
H
HTTP server  +
Human Resource Management  +
I
IT management systeem  +
IT-Systeembeheerfunctie  +
IT-infrastructuurbeheer  +
IT-infrastructuurontwikkeling  +
Identificeren bronnen  +
Identiteitenbeheer  +
Identiteitgegevensbeheer  +
Identity- en accessmanagementsysteem  +
Imago-ontwikkeling  +
Impact  +
Implementeren veranderingen  +
Implementeren verbeteringen  +
In de hier getoonde hoofdbedrijfsfuncties is een cyclus te ontwaren van Onderzoeksontwikkeling via Onderzoeksuitvoering naar Onderzoeksdisseminatie. Disseminaties vormen de basis voor nieuwe Onderzoeksontwikkeling en voor Kennisuitnutting.  +
Indexatiefunctie  +
Indicator  +
Individu  +
Informatie en Technologiemanagement  +
Informatiebeveiliging  +
Informatiebeveiligingsfunctie  +
Informatiedoorlevering  +
Informatiemanagement  +
Informatiemodel  +
Informatiemodel Bedrijfsvoering  +
Informatiemodel Informatieontsluiting  +
Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning  +
Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie  +
Informatiemodel Promotieonderzoek  +
Informatiemodel Sturing  +
Informatieonsluiting  +
Informatievaardigheidsondersteuning  +
Informatieverstrekking  +
Informatievindfunctie  +
Informed Consent gegevensbeheer  +
Informed Consent registratiesysteem  +
Inkomende betaling  +
Inkoopcontract  +
Inkoopmanagement  +
Inkoopsysteem  +
Innovatie  +
Inputmanagementsysteem  +
Inschrijven voor opleiding  +
Inschrijving  +
Instandhouden middelen  +
Instelling  +
Integrale veiligheidsbewaking  +
Interne communicatie  +
Interne medewerker  +
Interne rapportages  +
Internetconnectiviteit  +
Intrusion prevention en detection systeem  +
Inventariseren verbeteringen  +
Investering  +
Inzet en middelenplanning  +
Inzetgegevensbeheer  +
Inzetplanning  +
Inzetplanningsfunctie  +
Inzetplanningssysteem  +
Item  +
J
Jaarverslaglegging  +
Journaalpost  +
Juridisch adviseren  +
Juridisch management  +
Juridische bescherming  +
K
Kaartbeheerfunctie  +
Kaartbeheersysteem  +
Kennisbescherming  +
Kennisoverdracht  +
Kennisuitnutting  +
Kennisvermarkting  +
Klachtenafhandeling  +
Kostenplaats  +
Kwalificatiecontrole  +
Kwaliteitsmanagement  +
Kwaliteitsmanagementfunctie  +
Kwaliteitsmanagementsysteem  +
Kwaliteitszorg Onderzoek  +
L
Learning content management systeem  +
Learning content managementfunctie  +
Learning management systeem  +
Learning managementfunctie  +
Leeractiviteit  +
Leergroep  +
Leermateriaal  +
Leermateriaalontsluiting  +
Lesgroep  +
Lesgroepvorming  +
Lesroosterconstructie  +
Leverancier  +
Leveranciersbeheer  +
Leveranciersbeheerfunctie  +
Leveren onderwijs  +
Linked Data gateway  +
Logger  +
Loggingfunctie  +
M
Maatschappelijk effect  +
Managementinformatiesysteem  +
Manifestatie  +
Marktbewerking  +
Marktonderzoek  +
Medewerker  +
Medewerkeradministratie  +
Medewerkerbeoordeling  +
Medewerkerbeoordelingsgegevensbeheer  +
Medewerkercompetentie  +
Medewerkergegevensbeheer  +
Medewerkerontwikkeling  +
Melding  +
Message Queuing Middleware  +
Metadata database  +
Metadatabeheerfunctie  +
Minor  +
Mobiele gateway  +
Monitoren en evalueren beleidsuitvoering  +
Monitoringtool  +
N
Narrowcastingfunctie  +
Narrowcastingsysteem  +
Netwerk IP (internet)  +
Netwerkzones  +
O
Objectbeschrijving  +
Objectidentificatiefunctie  +
Objectidentificatiesysteem  +
Octrooi  +
Officesuite  +
Ondersteunen financieringsaanvraag  +
Ondersteunende processen  +
Ondersteunende processen  +
Onderwijs  +
Onderwijs  +
Onderwijs  +
Onderwijsaanbodgegevensbeheer  +
Onderwijsactiviteit  +
Onderwijsactiviteitenplanning  +
Onderwijsadministratie  +
Onderwijseenheid  +
Onderwijseenheiddeelname  +
Onderwijseenheidevaluatie  +
Onderwijseenheidinschrijving  +
Onderwijseenheidontwikkeling  +
Onderwijseenheidresultaat  +
Onderwijseenheiduitvoering  +
Onderwijsmateriaal  +
Onderwijsmateriaalontsluiting  +
Onderwijsondersteuning  +
Onderwijsontwikkeling  +
Onderwijsovereenkomst  +
Onderwijsplanning  +
Onderwijsplanningsfunctie  +
Onderwijsprogramma  +
Onderwijsuitvoering  +
Onderwijsuitvoeringsbegeleiding  +
Onderwijsuitvoeringsevaluatie  +
Onderzoek  +
Onderzoek  +
Onderzoek  +
Onderzoeker  +
Onderzoekgegevensversioneringfunctie  +
Onderzoeks(tussen)resultaat  +
Onderzoeksbevinding  +
Onderzoekscollaboratie  +
Onderzoeksconclusie  +
Onderzoekscyclus  +
Onderzoeksdatagovernancefunctie  +
Onderzoeksdatamanagement  +
Onderzoeksdienstverlening  +
Onderzoeksdisseminatie  +
Onderzoeksdisseminatiebeheer  +
Onderzoeksdisseminatierepository  +
Onderzoeksevaluatie  +
Onderzoeksfaciliteit  +
Onderzoeksfinanciering  +
Onderzoeksfinancieringfunctie  +
Onderzoeksgegevens  +
Onderzoeksgegevensarchief  +
Onderzoeksgegevensarchiveringsfunctie  +
Onderzoeksgegevensbeheerfunctie  +
Onderzoeksgegevensbeheersysteem  +
Onderzoeksgegevenscreatiefunctie  +
Onderzoeksgegevenscyclus  +
Onderzoeksgegevenspreservatiefunctie  +
Onderzoeksgegevensverzamelfunctie  +
Onderzoekshypothese  +
Onderzoeksinformatiesysteem  +
Onderzoeksinstrument  +
Onderzoeksmanagementfunctie  +
Onderzoeksmeetsysteem  +
Onderzoeksmethode  +
Onderzoeksobject  +
Onderzoeksobjectverwervingsfunctie  +
Onderzoeksobjectwerving  +
Onderzoeksondersteuning  +
Onderzoeksontwikkeling  +
Onderzoeksopzet  +
Onderzoeksopzetontwikkeling  +
Onderzoekspartner  +
Onderzoekspartnering  +
Onderzoeksplanning  +
Onderzoeksplanningsfunctie  +
Onderzoeksproject  +
Onderzoeksprotocoltoetsing  +
Onderzoeksregistratie  +
Onderzoeksregistratiefunctie  +
Onderzoeksresultaatborging  +
Onderzoekssoftware  +
Onderzoekssubsidieaanvraagsysteem  +
Onderzoekstoets  +
Onderzoekstoetsing  +
Onderzoeksuitvoering  +
Onderzoeksvergunningsverwervingsfunctie  +
Onderzoeksvraag  +
Onderzoeksvraagidentificatie  +
Online kennisbank  +
Ontsluiting digitaal materiaal  +
Ontsluiting digitale databanken  +
Ontsluiting fysiek materiaal  +
Ontwikkelen BM Onderwijs  +
Ontwikkelen BM Onderzoek  +
Ontwikkelen beleid  +
Ontwikkelen business modellen  +
Ontwikkelen instellingsidentiteit  +
Ontwikkelen instellingsplan  +
Ontwikkelen meerjarenplanning  +
Ontwikkelen onderzoeksinstrumenten  +
Ontwikkelen onderzoeksopzet  +
Ontwikkelen opleiding  +
Operationeel management  +
Opleiding  +
Opleidingsevaluatie  +
Opleidingsontwikkeling  +
Opstellen acceptatiecriteria onderzoeksobjecten  +
Opstellen onderzoeksplan  +
Opstellen onderzoeksvoorstel  +
Opstellen onderzoeksvraag  +
Opzetten onderzoekscollaboratie  +
Organisatie  +
Organisatiemanagement  +
Organisatieonderdeel  +
Orkestratie  +
Overdragen kennis naar bedrijven  +
Overdragen kennis naar maatschappij  +
Overdragen kennis naar onderwijs  +