Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Domein

ArchiMate-eigenschapdefinitie Domein
Eigenschapdefinitie-id  : Id-ab142383-49c0-fe80-516d-5bd4a902311e
ArchiMate-model  : HORA 2
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Bedrijfsvoering (113)
 • Sturing (61)
 • Onderwijs (59)
 • Onderwijsondersteuning (46)
 • Onderzoek (42)
 • Informatieontsluiting (21)
 • Applicatieplatform (19)
 • Generiek (15)
 • Onderzoeksondersteuning (11)
 • Valorisatie (9)
 • Derden (7)
 • Ondersteuning (3)
 • Onderzoek, Informatieontsluiting (2)
 • Onderwijs, Bedrijfsvoering (1)
 • Onderwijsondersteuning, Onderwijs (1)
 • Onderwijs, Onderwijsondersteuning (1)
Gebruikt door  :